dimecres, 31 d’agost de 2011

Impressions del segon curs

Com l'any passat, avui, 31 d'agost, faig una petita valoració de com ha anat el segon curs de projecte, després d'haver fet el buidatge de l'escala Likert i d'haver recollit la feina de l'alumnat en els seus eportafolis.

Si l'any passat aquesta tasca em deixava un gust un tant amarg, enguany me'l deixa un poc més dolç; si l'any passat, el cor se m'omplia de tristor, enguany se m'ompli d'esperança. Em queda un poc poètic, però és senzillament, una expressió de sentiments, que un diari com aquest crec que em permet recollir.

Si el curs passat valorava l'èxit del projecte com "moderat", enguany podria dir que és "considerable". "Absolut" no crec que ho arribi a ser mai, però per suposat no perd l'esperança al menys, de moment.

Enguany em sembla que l'experiència ha anat molt millor perquè hem tengut més alumnes fent feina activa en el projecte, l'actitud digital ha avançat i a més, les feines que s'han fent tenen major qualitat. És a dir, que crec que hem agafat ja el camí, i encara que hi ha diferents grups que han avançat el camí a diferents ritmes, jo diria que al menys, ja estam tots caminant i que tots junts, a la fi, ja estam en marxa.

Per suposat, els ritmes que s'observen són ben diferents:

- Tenim un grup capdavanter, que m'omplin d'alegria, perquè ja sembla que està convençut que la tecnologia no pot mantenir-se al marge de l'educació ni fora de l'escola, i que s'ha iniciat en moltes eines del seu PLE, que les està experimentant amb actitud positiva i amb autonomia, i que veu les possibilitats que tenen per a la seva futura docència.
- Tenim un grup en el mig, important, i que em té molt esperançada, que participa en el projecte fent els mínims, per diferents motius, però que ho fa amb l'alegria d'aprendre i amb la satisfacció que cada passa feta li causa.
- I tenim un tercer grup que l'any passat va estar bàsicament inactiu, i que enguany s'ha sumat amb certes reticències però amb voluntat de conèixer un poc més, amb millor actitud, el món que se'ls hi ha presentat. I també em tenen esperçada perquè les seves reticiències són més a causa de percepcions negatives sobre si mateixos en relació a la seva competència TIC que no causa de concepcions ideològiques contràries a la integració de les TIC a l'educació. Encara que també tenim aquesta dificultat perquè sí han arribat a qüestionar el perquè han d'aprendre amb les TIC o quin és el valor de compartir a la xarxa. Tanmateix, encara em sent amb ànim de seguir treballant amb aquest grup, oferint-los oportunitats d'aprenentatge que els permetin fer aquest canvi.


En les taules que he enllaçat tot seguit es poden veure les activitats de l'alumnat en el seu eportafoli per a les assignatures que han estat vinculades en el segon curs, complint el calendari i la proposta que vàrem fer a principi de curs. Aquestes activitats conformen el mínim que se'ls ha plantejat, i per tant, no reflexen tota la feina que una part de l'alumnat ha fet ja més enllà dels mínims. En realitat també tenc taules on he enregistrat tota la feina que han fet, blocs creats, posts publicats i eines emprades, però jo crec que de moment, en aquest diari no és necessari que les publiqui i me les reserv pels annexos del meu treball final.

Així, doncs en l'assignatura d'Educació Inclusiva, l'alumnat ha publicat un post amb una reflexió sobre el seu millor treball en aquesta assignatura i el que els ha suposat en la seva formació.

Assignatura 22010

En l'assignatura d'Educació Artística, l'alumnat ha tengut dos opcions: o bé ha fet el diari de l'assignatura en un bloc integrat dins el seu eportafoli, o bé ha seleccionat el seu millor treball, de nou, i ha fet la reflexió pertinent.

Assignatura 22013

En l'assignatura d'Educació Socioemocional, que inicialment no estava previst que s'inclogués en el projecte, però donada la voluntat de col.laboració del professor i la promitat ideològica que tenim en la concepció de l'educació, finalment es va sumar al projecte. L'alumnat va crear un bloc només per a la seva assignatura, ja que seria l'activitat principal per a l'avaluació de l'assignatura.

Assignatura 22015

En aquesta assignatura, a càrreg de dos professors perquè té crèdits d'Educació Artística i crèdits d'Educació Musical, a l'alumnat se li va demanar l'activitat més tècnica ja es demanava la realització d'un cartell amb l'eina Glogster. Aquest cartell s'havia de fer en grup, encara que després, individualment, cadascú havia d'escriure un post embedint l'artefacte i fent una reflexió sobre el que aportava a l'activitat. En aquest post ja havia explicat amb més deteniment l'evolució de l'activitat.
Assignatura 22018

Les activitats que no tenen avaluació directa en canvi, encara no han tengut tant d'èxit ni s'han complit majoritària ni puntualment. En el moment en que escric aquest post, de les coavaluacions entre l'alumnat no n'hi ha més que nou, que en relació a l'any passat ja ha millorat perquè nou va ser el màxim al que vàrem arribar quan ja vàrem tancar el límit de termini per fer aquesta activitat. Com que el límit consideram que està a finals de setembre, esperarem idò un mes més a valorar la quantitat i qualitat d'aquestes coavaluacions.

També es va iniciar a l'alumnat a la idea del mobile learning, i es va animar a que usassin la seva tecnologia mòbil per enregistrar qualsevol situació de la vida quotidiona que els portàs a fer una reflexió sobre educació o que la valorassin com potencialment educativa en la seva futura tasca docent. D'aquest tipus d'activitat només una alumna s'ha iniciat, na M.C.V, que anant d'excursió amb nens i nenes, va observar el seu interés per uns cucs i els va gravar mentre feien les seves hipotèsis. No només això, sinó que va saber intervenir i orientar el pensament dels infants a l'instant. Després, va tractar la gravació, va pujar el vídeo a youtube i va publicar un post al seu eportafoli amb el vídeo embedit i la reflexió pertinent que es pot veure aquí. Una altra gran alegria de les feines d'aquest curs.

El buidatge de l'escala Likert que vaig passar en maig (com ja he explicat aquí) ens confirma que l'actitud no va malament, i que ha progressat considerablement bé, perquè la majoria d'alumnes valoren l'experiència, l'aprenentatge que els ha aportat, l'oportunitat per a la reflexió i l'oportunitat per a desenvolupar a més, les seves competències TIC. I a més, jo diria que podem confiar en la seva sinceritat perquè la pregunta que ha obtingut majors respostes de caire negatiu, és refereix precisament a l'aspecte que podem considerar que ha quedat menys tractat en el que va de projecte: la xarxa, el compartir, la coavaluació... en definitiva, la netfolio.

Amb el final d'aquest segon curs, just acabam d'arribar a l'equador de la seva formació inicial, i encara ens queden dos cursos que seran claus per la formació de la seva identitat docent, en la qual, confiï tendrem temps, tots i totes hi afegeixin les TIC com un element clau en la seva docència. Queden dos anys clau i encara que alguns i algunes no hagin estat molt actius fins ara, crec de tot cor, que encara estam a temps, i que poden crear un eportafoli, a la seva imatge, que respongui a l'evolució del seu aprenenatge.

En començar el curs de nou, començarem el registre dels events d'aquest curs, i començarem amb l'exposició del planning per al tercer curs. Mentre, seguirem treballant creant una nova plana web on recollir els eportafolis de l'alumnat perquè l'actual ha sofert tants de canvis, amb baixes i altes d'alumnes, que convé ho reorganitzem.


dilluns, 29 d’agost de 2011

Participació en dos congressos internacionals

I després de l'enfeinada i l'emoció de la presentació del TFM, vaig enllaçar l'assistència i participació a dos congressos internacionals amb dos presentacions extretes del TFM. Les dues presentacions foren breus perquè realment, amb la intensitat de la feina del curs difícilment podia dedicar-me a fer altre cosa, però al menys, així comprovava el nivell d'acceptació que tenia la meva feina fora de la Universitat. I l'esforç es va veure recompensat perquè vaig poder assistir als dos congressos als quals vaig enviar una presentació. L'experiència no va poder ser millor, i ens els dos congressos vaig tenir la sort de poder intercanviar impressions sobre les meves comunicacions amb assistents que havien estat a la meva sala.

Primer, vaig assistir al 6è Congrés Internacional de Salford sobre creativitat a l'Educació Superior amb un Pechakucha sobre l'activitat de Glogster que he comentat en un post anterior. Dos assistents em varen comentar la seva sorpresa amb la meva presentació, i el chairman de la meva sessió em va felicitar... i clar, ara no puc evitar deixar-ho recollit aquí ;-) .El text de la comunicació està publicat aquí i la presentació que vaig preparar és la següent:

I tot seguit, vaig participar en el segon congrés sobre PLEs, The PLE Conference, enguany a Southampton, amb un short paper amb les primeres conclusions després del primer curs d'implementació i investigació del projecte. A la meva sessió hi havia bastants de participants ja que era una sessió dedicada només a eportafolis i he pogut observar que és un tema que interessa molt per tot arreu. I aquí també vaig poder comprovar que la meva presentació despertava interés ja que vaig tenir moltes preguntes en acabar. El que més record és la insistència amb que em varen preguntar, amb vàries ocasions i sobre diferents aspectes concrets el perquè de la meva elecció d'eines de la Web 2.0 com a suport per a l'eportafoli, el perquè d'haver descartat eines com Pebblepad, la relació que veia entre l'eportafoli i el PLE etc. D'aquesta comunicació també està publicat el paper i la presentació que vaig preparar és la següent:I serà que se me veia l'entusiasme per participar en els dos congressos, que en els dos em varen demanar si volia participar en la gravació de vídeos sobre els congressos... i com es veu, ho vaig fer amb entusiasme ;-)

Vídeo a #ece11:

Snap shots of ECE 2011 from Frances Bell on Vimeo.
Vídeo a #ple_sou:

Opinion of the first Tuesday's session from PLE_SOU on Vimeo.

Presentació del TFM- Màster de Tecnologia Educativa

I a la fi va arribar el gran dia: dia 28 de juny a les 16h presentava el meu Treball de Fi de Màster del Màster Interuniversitari en Tecnologia Educativa: eLearning i Gestió del coneixement de la Universitat de les Illes Balears, Universitat Rovira i Virigili, Universitat de Lleida, Universitat de Sevilla i Universitat de Murcia. Aquest treball és bàsicament el motiu pel qual la fi de curs va ser trepidant i fascinant. Havia estat dos cursos, en realitat més de dos cursos, treballant entorn al projecte, primer en la programació i execució del disseny durant el primer curs, i ja durant el segon, que ha estat aquest curs, en la redacció de les conclusions. A més, durant aquest mateix curs, i mentre escrivia sobre el primer, també portava a terme les accions entorn al segon curs, de les quals n'he d'extreure conclusions a partir d'ara, i de cara a un altre treball major, la tesi, però això ja són paraules majors i millor ho coment en una altre post. A tot això, li sumava que seguia fent feina amb normalitat a la Universitat amb totes les tasques que em corresponen i que no són poques a final de curs. En definitiva, que crec que queda ben evident i justificat això que ja he repetit diverses vegades ja: un final de curs trepidant i emocionant.

Pel TFM presentava les conclusions extretes sobre el primer any de desenvolupament del projecte d'eportafoli d'estudis del Grau d'Educació Infantil de la UIB a la Seu d'Eivissa, del qual en aquest mateix blocs, ja es sap que es fa un seguiment acurat. Tot seguit es pot veure la presentació que vaig preparar per a l'exposició oral. De moment, el treball escrit encara no el public perquè estic pendent d'algunes qüestions relacionades la segona part del treball que ja constitueix la meva tesi.El meu Tribunal de TFM estava compost per tres acadèmics excepcionals: la Dra. Mercè Gisbert i el Dr. Lluís Marquès de la Universitat RiV, i el president, el Dr. Jesús Salinas de la UIB. La sessió era per videoconferència, com totes les sessions presencials d'aquest Màster, i això li donava un punt d'angoixa més a la presentació. La veritat que me vaig posar molt nerviosa, un sentiment que no va acabar de desaparèixer en tota l'exposició. A vegades passa que els nervis nomes són inicials i que quan un es centre en el que vol dir, acaba oblidant la situació en la qual està i que li provoca els nervis. Però en aquest cas, no va ser així i les paraules em varen fallar en multitud d'ocasions. Així i tot, vaig aconseguir dir tot el que havia progamat dir, excepte alguns detalls que se me varen oblidar, i afortunadament vaig aconseguir ajustar-me completament al temps otorgat per a la presentació.

I tot el que em va dir el meu Tribunal va ser positiu per mi, o bé perquè em varen valorar positivament alguns dels aspectes del meu treball o bé, perquè les febleses que varen observar m'ajudaran a millorar el meu treball per a la següent fase. Aquestes són algunes de les coses que em varen dir:

- Els tres professors em varen valorar molt la gran quantitat de feina feta, cadascú destacant algun aspecte. Per exemple, el Dr. Salinas va destacar la qualitat de la presentació, i la Dra. Gisbert va destacar el desenvolupament de la part teòrica.
- I els tres també varen destacar un oblit important del treball: li manca una contextualització del projecte en el marc de la particularitat de la Seu d'Eivissa de la UIB, i una major contextualització en les característiques del pla d'estudis del Grau d'Educació Infantil de la UIB. I quan m'ho varen dir em vaig quedar bocabadada: com havia pogut fer tal oblit? A vegades, el que és tan evident ens passa desapercebut i en aquest cas així em va passar. Per tant, amb aquesta observació ja sé ben clar per on he de començar a treballar per a la següent fase.
- El Dr. Lluís Marquès va observar a més, que a les conclusions m'havia centrat en avaluar exhaustivament el projecte d'eportafoli i la seva realització durant el primer any, però en canvi, en l'exposició d'objectius me n'havia plantejat d'altres que no vaig avaluar amb tanta concreció. Crec que aquesta aportació serà vital per a la realització de la segona part: he de saber ajustar-me més, concretar més a allò que realment vull fer i per tant, concretar objectius que després pugui avaluar amb profunditat.
- El Dr. Jesús Salinas em va fer una altra crítica que hauré de tenir en compte quan presenti la segona part, si és que hi arrib mai, ja que vaig passar molt per damunt la metodologia i hauria d'haver-la desenvolupat més en la presentació oral ja que estava perfectament desenvolupada en la part escrita. Crec que aquí el subconcient em va traicionar perquè vertaderament allò que em feia més pànic de la presentació oral era equivocar-me en l'exposició de l'enfocament metodològic del projecte.
- I no puc oblidar un comentari que em va fer la Dra. Gisbert que m'ha alegrat tot l'estiu: moltes tesis no tenen tanta feina feta com la que he fet en el TFM.

En el treball pròpiament dit no vaig poder incloure un apartat d'agraïment perque tot i que vaig fer molta feina durant el curs, al final, el temps se me va tirar damunt i el vaig tancar i lliurar precisament en la data màxima de termini marcat. Així que ara, amb més tranquil.litat, puc fer aquesta feina pendent...

Moltes i moltes gràcies: al Dr. Santos Urbina, el meu director de TFM, que m'ha ajudat a orientar el procés d'implementació del projecte i m'ha guiat en el procés d'investigació entorn al projecte, la tasca més desconeguda i a priori més inaccessible per mi; a la Dra. Dolors Forteza, perquè des del primer moment, i com a degana de la Facultat d'Educació em va donar el suport personal i insititucional suficient per iniciar el projecte amb l'alumnat; al Dr. Josep Lluís Oliver, nou degà de la nostra Facultat que ha donat un nou suport al projecte; al Dr. Sebastià Verger i després a la Dra. Joana Colom, que com a Vicedegans i caps d'estudis del Grau d'Educació Infantil, han donat el seu vist-i-plau a l'experiència;al Dr. David Pons, que des del primer moment va creure en el projecte; na Marina Arrabal perquè amb les seves reflexions m'ha animat a continuar l'experiència amb la que, segons la seva opinió, estava obrint camins tot i les dificultats que les dues observàvem; al Dr. Pere Alzina, que des de la Seu de Menorca, m'ha donat suport iniciant el projecte paral.lelament i aportant la seva experiència i coneixement.

Moltes i moltes gràcies a: uns amics molt especials amb un esperit ubuntu molt gros, Manolo Rivera, Ernest Prats i especialment, la meva amiga Isabel Ferrer, perquè m'han mostrat els nous camins que l'escola del segle XXI ha de recórrer; al Dr. Jordi Adell que m'ha iniciat en el món de la documentació, m'ha ensenyat el tractament de la bibliografia i ha compartit tot sempre tant desiteressada i generosament que sent que estaré sempre en deute; i als meus nous amics i amigues d'aquest món de la Universitat, la Dra. Linda Castañeda, Dra. Mar Camacho, Cristina Costa i Ricardo Torres, que sense saber-ho, amb el seu suport i amistat m'han donat la confiança suficient per seguir adentrant-me i coneguent el món que se m'obria fa només un anyet.

Moltes i moltes gràcies també a: tot el professorat que col·labora en el projecte perquè sense la seva disponibilitat i voluntat de col·laboració res de tot això hauria estat possible: Alberto Sánchez, Elena Alvarado, Dr. Sebastià Verger, Carmen Escribano i Toni Pons que ja han participat, i els que s'inicien en la següent fase, Tiana Vadell, Dra. Neus Garcia, Dr. Adan Garriga, Dra. Rosa Rosselló i Carme Pinya. I com no, a tot l'alumnat, que són la justificació per la qual hi faig tanta feina: als que han participat activament, amb interés i motivació perquè han estat el motor del projecte, i als que presentent majors resistència perquè em fan millorar dia a dia.

I amb tantes gràcies, per suposat, unes gràcies molt grosses a la meva família: el meu home, per la seva paciència i capacitat d'adaptar-se a totes les necessitas que els meus nous estudis ens plantegen; als meus pares: al meu pare perquè no té més sostre per mi que el cel, i a la meva mare perquè és el graó fonamental en la vida quotidiana.

I qui estigui llegint això i em conegui podrà pensar que em falta algú per citar: la meva güela. Güela, per tu van les gràcies més grosses, l'agraïment més gros per la resta de la meva vida. Sé cert que saps ben bé com pens amb tu cada dia, i com t'he enyorat enguany fent aquesta feina sense la teva presència... la teva alegria, les teves preguntes, els teus comentaris i les teves valoracions sobre quan havia de començar i quan havia d'acabar, quan ja havia fet massa i quan podia fer un poquet més. Sempre pens el que em diries em cada moment quan m'adon de la familiaritat amb tu d'alguna situació o alguna feina. És el primer que he fet sense tu i sé cert que amb que no hi fossis físicament, d'algun lloc, d'alguna manera, m'has enviat la teva ajuda, just quan més ho necessitava.

Amb tantes gràcies això pareix la introducció d'una tesi i només és un TFM, però és que per mi, aquesta experiència, el projecte en si mateix per les possibilitats que té de ser una petita aportació al canvi en educació, i la investigació que he après a fer, és tant important per mi com si fos una tesi. A més, així per si cas, per si a la tesi ja no hi puc arribar ... aquí van les meves gràcies més sinceres.

Glogster i l'escala Likert

Durant el mes de maig l'activitat de l'alumnat en relació al projecte es va intensifica donat que es varen fer dos activitats: el Glogster per l'assignatura 22018 de representació escènica i la resposta al qüestionari basat en una escala Likert.

El qüestionari per valorar l'opinió de l'alumnat en el segon any de projecte està basat en una escala Liker que he trobat en el següent article: Lin, Q. (2008). Preservice teachers' learning experiences of constructing e-portfolios online. The Internet and Higher Education, 11(3-4), 194-200. Aquesta escala toca tots els temes claus en un projecte d'eportafoli, i donat que ja està validada i que s'adaptava perfectament a les necessitats que ens plantejava el segon curs de projecte, vaig decidir que la podia usar per al meu projecte. Així, donada la situació d'intensa feina relacionada amb la redacció del projecte sobre el primer curs per a la presentació del TFM en la que em trobava en aquell moment, podia estalviar-me la feina de construir l'eina i validar-la científicament com és adient.


Per passar-la a tots els membres del grup que participen en el projecte, fins i tot aquells que venen amb poca assiduïtat a les classes, sobretot perquè en maig la temporada turística ja ha començat i moltes alumnes comencen a treballar, vaig comptar amb l'ajuda d'una alumna, na S.M.M. a qui des d'aquí li don les gràcies pel seu suport. Vaig presentar el qüestionari a l'alumnat en un moment de la seva classe de Música i els vaig recordar el seguiment que faig de les seves valoracions que a més justifica el fet que el qüestionari no sigui anònim. A pesar de les meves explicacions inicials, cinc alumnes es varen negar a contestar el qüestionari d'entrada. Vaig haver de necessitar una trobada, més informal, amb elles per donar-lis més explicacions i aconseguir així les seves respostes, tan valuoses per arribar a un coneixement profund i real, que contempli tots els punts de vista, de l'estat de la qüestió després de dos cursos de feina.

A més, durant el mes de maig la feina amb les TIC i les reflexions en els seus eportafolis es va intensificar perquè va ser el moment d'elaboració del Glogster on es pretenia que l'alumnat, per grups, fes un cartell sobre el muntatge teatral que havien estat construint i posteriorment, l'embedissin en el seu eportafoli en la pertinent reflexió sobre el procés i les possibilitats que l'eina ofereix per a la seva futura docència.

En aquesta taula es poden trobar tots els posts de l'alumnat amb les seves reflexions sobre l'eina Glogster. La majoria destaquen que Glogster és una eina molt visual que permet recollir el procés d'una manera molt atractiva i motivadora. A la majoria d'alumnes els va agradar molt l'eina tot i les reticències incials. El que més em va sorprendre és que encara un nombre reduït d'alumnes varen fer la reflexió sobre l'eina en la seva futura docència. El projecte d'eportafoli intenta a més de motivar la reflexió i la recollida d'evidències del seu aprenentatge, introduir les TIC d'una manera transversal perquè l'alumnat surti dels estudis directament instal.lat en la xarxa (Salinas, 2008) , com el perfil del docent en xarxa (Couros, 2006). I tot i que ens sembla possible i preferible, és evident que el procés està essent molt lent a la vista de l'escassa reflexió sobre tecnologia i metodologia que l'alumnat està fent. Però com sempre dic, crec que l'esforç valdrà la pena, i que segurament a final dels estudis, podrem valorar que s'ha aconseguit en bona mesura. Només es tracta de seguir insistint i treballant en la mateixa línia i amb paciència ...

Voldria destacar una breu reflexió sobre els comentaris de l'alumnat en relació a Glogster i el que tots i totes, sense excepció, varen observar: que és una eina tan visual. La primera impressió que vaig tenir va ser que aquest comentari era un tant elemental i evident. Però aprofundint més en la qüestió em va venir al cap una pregunta igualment elemental: per què tot l'alumnat destaca la mateixa característica? és indicatiu d'alguna cosa? I després de pensar-hi en més d'una ocasió, he arribat a la conclusió, que no sé si serà equivocada, que és molt indicatiu d'alguna mancança o al revés, d'algun excés de l'educació, i en concret, d'aquest projecte. Si analitzam les propostes d'activitats que es proposen a l'alumnat podem observar que bàsicament són activitats que es basen en l'ús de la llengua escrita, la lectura de documents i la redacció de reflexions mitjançant el llenguatge. Per tant, activitats gens visuals i molt textuals. No estic criticant aquesta tipologia d'activitats ja que senzillament són bàsiques i necessàries. Però el que sí estic fent és observant un excés o una mancança, com es vulgui veure. En la nostra societat el domini de la llengua escrita és prioritari, però igualment, s'ha tornat bàsica la capacitat d'expressió en altres llenguatges, més visuals i gràfics i menys textuals. L'alumnat en trobar-se davant l'eina i davant aquesta tasca s'ha quedat sorprès, i sembla que gratament sorprès, de les possibilitats d'eines en les que dominen els arxius multimèdia que combinen imatge i so així com text. I per això va ser la seva primera impressió i la bona que m'apunt per en properes experiències docents incloure activitats i eines que permetin aquesta expressió multimedia.

També em sembla molt important deixar constància aquí també la col·laboració del professorat implicat, na Carmen Escribano i en Toni Pons, sense els quals hauria estat impossible aquesta activitat dins els notres projecte d'eportafoli d'estudis. Ens vàrem reunir per valorar l'experiència i les seves opinions no podien ser més positives i motivadores. A més d'animar-me molt a continuar, em varen donar energia positiva per tirar endavant, que a vegades em fa tanta falta perquè els dubtes i el desanim no em vencin durant aquest camí que està sent prou llarg i dificultós. Els dos destacaren que l'eina els ha estat útil per completar l'activitat del mutatge que han fet, i sobretot, han destacat les valoracions de l'alumnat en les seves reflexions individuals. Els ha sorprès la satisfacció i motivació que l'alumnat ha mostrat per escrit tot i l'esforç invertit i que els ha servit per poder valorar l'activitat amb major coneixement de la tasca de l'alumnat. I el més important, una vegada acabada i valorada l'activitat, després de l'experiència, na Carmen i en Toni han confirmat que volen repetir l'experiència i integrar-la en la seva docència el proper curs.

I aquí deix registre dels cartells realitzats per l'alumnat en quatre grups, més un altre d'individual elaborat per una alumna per un altre projecte de la mateixa assignatura. Con es pot observar dels cartells és que saben explotar les possibilitats tècniques que ofereixen per a integrar material multimèdia. Com a crítica es podria argumentar que el disseny és tal vegada, massa abigarrat. I em sembla que probablement sigui causa del que havíem argumentat abans: la poca experiència prèvia en l'ús d'eines eminentment visuals.

El viatge màgic de Dastan


Un día de emociones para AlanaTrickiTrack
Les faules de Golumina


Super Disco Fashion

Un trimestre esgotador i apassionant

A la fi em pos davant l'ordinador per escriure de nou en aquest diari que tant d'interés tenc en mantenir al dia tot i les dificultats de fer-ho. Veig que vaig fer la darrera entrada fa ja tres mesos i encara que sembla molt de temps, la veritat que tenc una bona justificació: el final de curs va ser a més d'apassionant, caòtic, trepidant i esgotador. Però després d'aquest bon meset de descans, recuperant energies, aquí estic de nou. I no puc començar fent altre cosa que posant al dia aquest diari.

D'aquests tres mesos en els que no he escrit recolliré ara en diferents posts i amb ordre cronològic alguns aconteixements importants que crec que han de quedar registrats en aquest diari de l'estudi del cas: el treball de l'alumnat amb Glogster i el qüestionari d'enguany a l'alumnat, la presentació del TFM, la participació en dos congressos internacionals, una primera valoració del segon curs -a partir de la feina que he fet durant aquest mes d'agost amb el tractament de dades recollides durant el curs- i la reunió amb el Degà de la Facultat d'Educació sobre les properes passes del projecte.