dilluns, 18 de juny de 2012

Sessió de Pechakuchas

-->
El dimarts passat vàrem fer seminari final de les Pràctiques I del estudis de GEDI de la UIB a la Seu d’Eivissa, i per primera vegada, les presentacions del projecte de millora es varen fer en format de Pechakucha.

Com sovint fins ara, la inseguretat de les alumne entorn a la tasca a fer, desperta inquietud i certa desconfiança, i durant tot el semestre, he anat sentint breus comentaris sobre la dificultat afegida que és tenir un temps limitat per a la presentació.

En canvi, la sessió de Pechakucha va resultar en la millor sessions de presentacions sobre projectes de millora que he vist mai des de que estic a la Seu i faig Pràcticum. Afortunadament, na Neus i na Tiana, tutores de Pràcticum, pensen el mateix, i aquest el diagnòstic que varen fer en acabar la sessió:
-       les alumnes s’han sabut centrar en el que és important, i han sabut sintetitzar
-       la sessió ha estat molt més dinàmica i això  ha permès centrar l’atenció per igual en totes les presentacions
-       les alumnes s’han preparat molt bé la seva presentació: han llegit menys i s’han expressat més. I a més, estaven perfectament coordinades, havien preparat la presentació donant-se torns alternatius, així com anava presentat
-       la qualitat visual de les presentacions ha estat millor: més imatges i menys text

A més de tots aquests comentaris, també es pot valorar el següent:
-       només una presentació no tenia imatges lliures
-       totes les presentacions incloïen l’adreça URL de les imatges
-       només una presentació tenia més text que imatges
-       una presentació a més d’estar basada en una equilibri entre ús d’imatges i text, incloïa gràfics elaborats per les alumnes


Finalment, una alumna va demanar que per properes convocatòries es permetessin altres eines tot respectant igualment, el format de 20x 20.  Tot i que ara no n’estic molt segura que ampliant la flexibilitat de les eines, es pugui respectar el format e 20x20 és evident, que aquesta ha de ser una proposta a considerar.

Dos anècdotes més de la sessió:
-       Just al principi de la sessió vaig preguntar si tenien clar com programar l’eina de presentació perquè passàs als 20 segons ja que no havia rebut cap consulta sobre això. I una alumna em va dir: “Gemma, és que ja són tres any de TIC”
-       En veure que les presentacions eren tan bones, i la sessió anava tan bé, em vaig animar a fer algun tweet a Twitter, i algunes companyes de la UIB, campus Palma, es varen fer ressò del que fèiem a Eivissa. Fins tot, n’Aina Escala, del servei de Comunicació de la UIB, es va interessar per l’experiència i va proposar-la a un company que porta un apartat de premsa.