divendres, 2 d’abril de 2010

Nous impulsos al projecte

He tengut el cop més fort de la meva vida, i l'he portat com he pogut, amb les forces que m'envien, segurament, des d'alguna banda que ja no és d'aquest món. Ho dic amb els ulls plens de llàgrimes, perquè encara em costa de creure que hagi passat el que ha passat i que ja no tengui güela.

En canvi, paral.lelament a aquest pèrdua vital, sense la qual hauré d'acostumar-me a viure de nou, el projecte ha anat tirant endavant. Estic segura que ara tendrem una nova ajuda, des d'on sigui...

Ha estat en aquest trimestre quan hem tengut la primera avaluació dels alumnes i els seus e-portafolis. Ha estat una avaluació discreta, un intent d'avaluar de manera pilot l'aprenentatge dels alumnes a partir de les evidències del seus e-portafolis. Els alumnes han vist com un petit percentatge de la nota d'una de les assignatures del semestre es dedicava a l'e-portafoli.

Però no ha estat gens fàcil. Febrer és un moment d'angoxia màxima pels alumnes que han de passar exàmens i no pareix que sigui el moment idoni de carregar-los més amb tasques que els poden distreure dels seus objectius primordials. Alguns han entès que era una tasca per anar fent al llarg del semestre i que no tendria sentit si es deixava com una tasca més d'avaluació tradicional. Els que ho han entès han pogut gaudir de construir un espai propi on poder mostrar allò que saben i en el que creuen, on poder mostrar el seu concepte d'educació. Els que no ho han entès a priori, ara entenen que trobar la pròpia veu no és fruit de les presses de darrer moment.

Se'ns plantegen molts de reptes: podrem avançar cap a un mètode on l'e-portafoli sigui la gran aposta de professorat i alumnat? on l'avaluació tengui el pes corresponent a l'esforç de l'alumne per a construir el seu e-portafoli? on l'aprenentatge sigui el vertader motiu de la seva realització?

Passat aquest moment d'avaluació, hem començat un altre semestre, amb noves assignatures, i noves avaluacions per l'e-portafoli dels estudiants, que comentarem en una altra ocasió, perquè el que vull destacar avui és que hem tengut una visita que marca un punt d'inflexió, la de Jordi Adell, professor de tecnologia educativa a la Universitat Jaume I de Castelló, València.

El projecte de l'e-portafoli d'estudis ha tengut un suport institucional que agraïm des d'aquí, donat que ha tengut una subvenció de la UIB com a activitat docent innovadora. És dins aquest marc que hem pogut convidar a Jordi Adell perquè ens orienti en el desenvolupament del projecte.

És en Jordi Adell qui em comenta que l'e-portfoli permet als alumnes trobar la seva pròpia veu, expressió que m'ha agradat molt i que ja he anotat com a argument clau del projecte. Amb satisfacció vàrem poder comprovar que alguns alumnes de Grau d'Educació Infantil de la Seu d'Eivissa, participants en el projecte, pareix que ja l'han trobat. A més, vàrem poder observar petits inidicis de què també n'hi ha que estan a punt de fer el pas de l'e-portafoli al PLE d'estudis. I això, ja són paraules majors...

Diria que vàrem concloure que el projecte pot prometre una bona experiència en la formació inicial del mestre, i desitjam des d'aquí, comptar amb l'ajud d'en Jordi Adell en futures fases dels seu desenvolupament. Gràcies, Jordi, i fins la propera.