diumenge, 16 de desembre de 2012

Quart i darrer curs d'implementació experimental

Tres mesos més des de la darrera entrada... i ara ja, en el quart curs de la implementació del projecte de manera experimental, la investigació sobre els dos primers cursos està pràcticament acabada i tancada. La tesi ja està essent corregida, i segurament, no passarà ja massa de temps perquè pugui ser defensada... els primers mesos de 2013 es presenten ben emocionants. Però tot i que la investigació de la tesi ja estigui tancada, no vull deixar de documentar les darreres passes de la primera promoció que viu la implantació de l’eportafoli. Així doncs, segueix en la tasca de documentar aquest diari, i començ amb la primera entrada d’aquest curs, fent un resum de tot el viscut en el tres darrers mesos.

Tot seguit, tot això és el que puc destacar d’aquest principi de curs:
 - La quarta promoció ja està ben iniciada en l’activitat de l’eportafoli. El grup que fa Didàctica amb mi ja està ben iniciat en el procés de documentar i reflexionar, i el grup que ve de la Formació Professional, tot i que no fa aquesta immersió inicial, ja ha estat iniciat a nivell tècnic i per tant, tot el grup ja ha obert els seus comptes i ha iniciat el seus portafolis electrònics.
- Com l’any passat, hem muntat unes ses sessions tècniques, obertes per a totes les promocions, per qui tengui dificultat en el maneig de les eines. Precisament, el proper dimarts 18 de desembre, na Marina Arrabal, com a tècnica de Campus Extens farà aquesta sessió.
- La resta de promocions també ha iniciat ja els blocs de cada curs, i en la majoria dels casos, ja estan enllaçats en la portada dels eportafolis. Com que ja tenim en marxa la tasca de les alumnes col.laboradores d’aquest curs, hem començat la tasca d’enllaçar els blocs del curs en la plana corresponent de Netvibes.
- El grup d’alumnes col·laboradores s’ha ampliat de dos a tres alumnes. Així, les dues alumnes de l’any passat han començat a completar les planes que ja havien muntat elles , i la nova alumna ha començat a crear i muntar la de la promoció de la qual ella s’encarrega, que és la primera. Jo mateixa també he afegit els blocs de quart de l’alumnat que ja els ha creat i enllaçat en la seva portada de l’eportafoli.
- Finalment, el total de les assignatures que s’han integrat en el projecte són 17 i el professorat involucrat arriba a onze, entre professorat associat de la Seu d’Eivissa i professorat titular del campus de Palma.
- Amb el meu director de Tesis, hem arribat a la conclusió que no és necessari continuar les entrevistes amb l'alumnat donat que no es poden detectar indicis de canvis des de les darreres entrevistes. Tanmateix, sí hem comentat la possibilitat de continuar les entrevistes al professorat perquè encara poden aportar coses interessants sobre les percepcions d'aquest grup entorn a la tecnologia en l'educació, i concretament, entorn a l'activitat de l'alumnat en els seus eportafolis.
- Dos comentaris m’han arribat enguany ja de professorat: na Tiana Vadell que tot i les dificultats per fer el seguiment puntual de les entrades de blocs, considera que l’alumnat reflexiona sobre l’assignatura amb major implicació; i Antoni Artigues que, tot i que encara no ha rebut l’arfecte de l’alumnat, considera que la proposta que s’ha fet des del projecte ve a augmentar i millorar la seva pròpia.
 - Però com no, l’activitat estrella d’aquest curs és a la fi, l’eportafoli com a Treball de Fi de Grau, opció que han escollit tres alumnes. Una anècdota entorn a l’eportafoli com a TFG és el comentari de C.R.G quan reflexionava sobre l’objectiu d’aquesta opció: “presentar l’eportafoli com a TFG vol dir que l’objecte d’investigació és un mateix, el seu aprenentatge, no?” Em va fer gràcia el comentari, que vaig trobar molt encertat, tot i que mai ho havia vist des d’aquesta visió.

Donada la rellevància d’aquesta darrera activitat, crec que la tasca d’investigació entorn al projecte s’hi hauria de centrar especialment. No té sentit documentar l’aprenentatge durant quatre cursos en blocs si al final, aquest aprenentatge no es reorganitza en competències assolides ni es presenta a una audiència concreta. Per tant, enguany és quan tot el projecte agafa vertader sentit. Serà important fer el bastiment suficient a aquest procés de presentació de l’eportafoli perquè l’alumnat que tria aquesta opció, pugui concloure’l amb èxit. I com no, també serà important que la investigació segueixi essent meticulosa per conèixer les percepcions dels aprenents protagonistes així com les debilitats i fortaleses de la proposta.

dissabte, 1 de desembre de 2012

Congressos 2012

Fa quinze dies vaig participar en el congrés EDUTEC que es va celebrar a Las Palma de Gran Canaria. El congrés va ser bastant bo, amb algunes sessions que em varen aportar molt per seguir aprenent més enllà de tot aquest tema de portafolis electrònics en el que estic centrada ara.

Però si faig aquesta nota en el diari de la investigació és perquè hi vaig participar amb una presentació sobre l'activitat d'eportafoli de la tercera promoció, que finalment, donada la seva bona feina, ha estat inclosa amb un breu apartat a la tesi.

Després de totes les comunicacions de la sessió on havia estat inclosa va sorgir un interessant debat sobre la meva experiència. El Dr. Jordi Adell em va comentar que les dificultats que havia documentat no són molt diferents a les que es documenten en altres experiències. A més, vàrem comentar la reflexió com el procés que presenta majors dificultats per l'alumnat, i la utilitat de la rúbrica per bastir el procés de reflexió de l'alumnat que va des de l'adaptació de l'aprenentatge nou a les velles preconcepcions al canvi que aquest aprenentatge provoca en les preconcepcions de l'alumnat, sempre des del marc de referència de l'aprenentatge adult de Mezirow.

Tot seguit adjunt la ppt que vaig preparar per donar suport a la presentació de l'article:També he anat a altres tres congressos durant aquest 2012, en dos dels quals presentava comunicacions relacionades amb el tema dels eportafolis construïts amb eines de la Web 2.0 -el tercer era EDEN, que es va fer a Oporto en juny, però al qual hi vaig assistir amb una comunicació sobre tecnologia i majors, i per això no deix aquí el cartell que vaig preparar. Al Congrés TIES, celebrar a Barcelona en febrer, i vaig portar la descripció de l'activitat d'eportafoli portada a terme des de la meva assignatura de Didàctica, en la seva tercera edició, i per tant, de nou, amb l'alumnat de la tercera promoció com a mostra. La presentació que vaig preparar és la següent:
Finalment, també deix aquí la presentació que vaig fer per The PLE Conference, a Aveiro en juliol de 2012. Aquesta comunicació es basa en l'estreta relació que vaig intentar argumentar entre els eportafolis i PLEs. Em va semblar que havia despertat un cert interès, sobretot, les referències de Cambridge i el seu argument del networking com a procés d'eportafoli. A més, una de les autores amb qui em basava per fer l'argumentació de la relació entre PLEs i eportafolis, na Linda Castañeda, va estar present a la sessió i també va mostrar l'interès pels arguments exposasts.