dimecres, 21 de juliol de 2010

Avaluació de final del primer curs

Aquí va la valoració del segon semestre i del curs, en general, en un format que no havia utilitzat mai per fer reflexions.

La veritat que jo pretenia que els meus alumnes escrivissin per fer les seves reflexions, considerant que l'acte de l'escriptura és un moment íntim que permet a l'aprenent ordenar, argumentar i exposar idees, la qual cosa suposa una activitat metaaprenentatge clau. A més, el moment d'escriure l'alumne també pot ser un bon moment per a l'autovaluacié de l'aprenent on l'alumne pot descubrir millor que és allò que coneix amb més o menys profunditat.

Però tanmateix, arrel d'una pregunta que em va fer na Cristina Costa, @cristinacost, a la sessió de póster de la PLE Conference, Barcelona, Juliol 2010, he pensat que també pot ser adient, fer en algun moment, una reflexió oral. I per animar als meus alumnes, per si algun prefereix aquest format en aquest moment del curs que estam, idò he fet aquest exemple.
Supos que per la pressió d'estar gravant l'àudio, se m'ha oblidat comentar oralment la nova proposta de reestructaració de l'e-portafoli que han fet dos alumnes. La seva proposta és tan clara i estructurada que tots hem estat d'acord en què qui ho prefereixi pot reestructurar el seu portafoli segons aquesta proposta.

Es tracta de substituir l'estructura de blocs que hem tengut fins ara i que es proposava en el projecte inicial en una estructura de blocs organitzada per cursos. Així, es creen quatre blocs per curs, en els quals, convenientment etiquetats, es publiquen totes les notícies durant el curs. Apart, es mantenen el bloc del diari personal i en alguns casos molt concrets, altres com el de recursos o el de llengua anglesa.

Crec que la idea va ser bona perquè l'estructura inicial no va respondre a les necessitats dels alumnes. Lògicament, no ha estat una reestructuració obligatòria per a tothom perquè els alumnes que sí es sentien còmodes amb l'estructura anterior han seguit de la mateixa manera.

Crec que aquests afegiments per escrit completen la valoració gravada... així que de moment, acabam ja fins sa propera.

I encara vull aprofitar per deixar aquí enllaçat el post que he fet a un altre bloc sobre la meva participació en The PLE Conference que es va fer a principis de mes a Barcelona, i com ja he dit més amunt. Estic entusiasmada per haver-hi participat perquè a més de ser el primer congrés internacional al que he assitit he conegut a un munt de gent apassionant. I encara més, és que he participat amb un cartell que mostra les bases que inspiren aquest projecte, i això és molt important per mi, perquè vol dir que el projecte desperta l'interés dels experts. I això no pot ser més positiu en aquests moments... a veure què passarà

Bon estiu i fins la tornada, en setembre!!!