dissabte, 1 de desembre de 2012

Congressos 2012

Fa quinze dies vaig participar en el congrés EDUTEC que es va celebrar a Las Palma de Gran Canaria. El congrés va ser bastant bo, amb algunes sessions que em varen aportar molt per seguir aprenent més enllà de tot aquest tema de portafolis electrònics en el que estic centrada ara.

Però si faig aquesta nota en el diari de la investigació és perquè hi vaig participar amb una presentació sobre l'activitat d'eportafoli de la tercera promoció, que finalment, donada la seva bona feina, ha estat inclosa amb un breu apartat a la tesi.

Després de totes les comunicacions de la sessió on havia estat inclosa va sorgir un interessant debat sobre la meva experiència. El Dr. Jordi Adell em va comentar que les dificultats que havia documentat no són molt diferents a les que es documenten en altres experiències. A més, vàrem comentar la reflexió com el procés que presenta majors dificultats per l'alumnat, i la utilitat de la rúbrica per bastir el procés de reflexió de l'alumnat que va des de l'adaptació de l'aprenentatge nou a les velles preconcepcions al canvi que aquest aprenentatge provoca en les preconcepcions de l'alumnat, sempre des del marc de referència de l'aprenentatge adult de Mezirow.

Tot seguit adjunt la ppt que vaig preparar per donar suport a la presentació de l'article:També he anat a altres tres congressos durant aquest 2012, en dos dels quals presentava comunicacions relacionades amb el tema dels eportafolis construïts amb eines de la Web 2.0 -el tercer era EDEN, que es va fer a Oporto en juny, però al qual hi vaig assistir amb una comunicació sobre tecnologia i majors, i per això no deix aquí el cartell que vaig preparar. Al Congrés TIES, celebrar a Barcelona en febrer, i vaig portar la descripció de l'activitat d'eportafoli portada a terme des de la meva assignatura de Didàctica, en la seva tercera edició, i per tant, de nou, amb l'alumnat de la tercera promoció com a mostra. La presentació que vaig preparar és la següent:
Finalment, també deix aquí la presentació que vaig fer per The PLE Conference, a Aveiro en juliol de 2012. Aquesta comunicació es basa en l'estreta relació que vaig intentar argumentar entre els eportafolis i PLEs. Em va semblar que havia despertat un cert interès, sobretot, les referències de Cambridge i el seu argument del networking com a procés d'eportafoli. A més, una de les autores amb qui em basava per fer l'argumentació de la relació entre PLEs i eportafolis, na Linda Castañeda, va estar present a la sessió i també va mostrar l'interès pels arguments exposasts.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada