dimecres, 4 de gener de 2012

Nova acció: sessions de taller de Blogger i Web .20

Enguany, com a nova acció, entre altres, ha estat l’organització de tres sessions taller, amb contingut exclusivament tècnic, i a diferent nivell d’aprofundiment, sobre el funcionament dels blocs de Blogger i altres eines de la Web 2.0, obertes als tres grups que actualment estan en els estudis de GEDI i a les que es pot assistir voluntàriament, depenent del nivell de cadascú. Per aquesta tasca he demanat al Director de Campus Extens, Dr. Santos Urbina, que com ja és sabut, és el director d’aquesta tesi, el seu vist-i-plau perquè Campus Extens a la Seu d’Eivissa, representat per l’assessora tècnic-pedagògica Marina Arrabal, realitzi aquestes sessions, igual com fa el suport a l’alumnat per a la gestió del seu entorn MOODLE.

Una vegada obtingut el seu vist-i-plau, vaig publiar per a l’alumnat la convocatòria de les dos dates, una per una sessió a nivell inicial i una altra, per una sessió a nivell d’aprofundiment. Aquest és el contingut que s’ha fet en cada sessió:

Nivell iniciació: dimecres, 16 de novembre de 2011 a les 11 h

Continguts:
Obrir un bloc
Enllaçar els blocs de l’eportafoli
Etiquetar entrades
Afegir el gadget d’etiquetes al lateral
Pujar imatges a una entrada de bloc
Posar vídeos a una entrada de bloc
Ocultar enllaços dins un text

Nivell aprofundiment I: dimecres 30 de novembre de 2011 a les 11 h

Continguts:
Afegir gadgets al lateral: gadget llistat d’enllaços i llistat de blocs, gadget HTML/JavaScript, imatges amb enllaç,
Ús d’imatges sota llicència Creative Commons
Llicència Creative Commons del nostre eportafoli
Eines bàsiques: youtube, slideshare, ivoox, flickr etc

La valoració de la utilitat d’aquestes dos sessions ha estat molt positiva i han tengut una bona acollida, sobretot entre l’alumnat de primer curs que no està tenint el primer contacte intens amb l’eina i la metodologia en l’assignatura de Bases Didàctiques i Disseny Curricular, però que vol aprendre igualment l’eina per estar al dia i poder adherir-se més intensament al projecte en les propostes de futures assignatures, segons els seus comentaris.

A la primera sessió hi varen assistir alumnes de primer i segon, i a la segona sessió, només alumnes de primer. Això, d’entrada, en un primer anàlisi ens permet veure com encara el nivell als grups de segon, no és generalitzadament alt ja que al de nivell d’aprofundiment les alumnes de segon que assistiren al d’iniciació consideraren que realment, no podien encara assistir-hi per qüestions del seu propi coneixement. En canvi, les alumnes de l’actual primer, donada la bona acollida de tot el projecte en general, no han dubtat en fer l’esforç d’aprenentatge que dos sessions a diferent nivell, i en el període de quinze dies els ha plantejat.Tot i així, cal dir, que tant pels alumnes de segon i tercer, per causes diverses han tengut sessions de taller que he portat directament jo per poder adaptar els temes a la seva situació concreta, que coment en aquesta entrada sobre les tutories de tercer i segon d’aquest primer semestre.

Finalment, em queda comentar alguns dubtes que el Director de Campus Extens em va plantejar en parlar sobre la iniciativa del projecte i la intervenció de Campus Extens per fer el mateix suport tècnic que es fan per a l’entorn Moodle, i que m’han ajudat a pensar en la particularitat d’aquest projecte, i la dificultat que podria arribar a tenir en cas de què es volgués implementar en promocions nombrosos o molts de grups. En principi, la justificació d’aquesta nova iniciativa ve, sobretot i entre altres motius, de la valoració que feia de la necessitat d’estructurar i generalitzar l’atenció amb sessions obertes de suport a l’alumnat, i per altra banda, de tenir un major suport institucional per part d’un servei de la Universitat directament relacionat amb les noves tecnologies a aquesta institució. Apart d’aquests motius principals, en tenia d’altres no menys importants, com per exemple, la necessitat d’obtenir suport tècnic per poder separar, encara que sigui puntualment, la tutoria i les sessions tècniques sobre blocs i Web 2.0 perquè valorava per una part, que les tutories que feia s’estaven centrant massa en la qüestió tècnica i no tant en la metodològica del portafoli com en la funció genuïnament orientativa de la tutoria a la universitat. Per altra part també valoració la necessitat d’una major organització institucional que doni més suport a l’alumnat, d’una manera més planificada i generalitzada. Finalment, a nivell individual, i amb la perspectiva de la generalització completa de la proposta, valorava l’atenció de la tutoria i la tècnica cada vegada més difícil per una sola persona. Per tot això, considerant que la bona relació que tenc amb la persona a Eivissa encarregada d’aquet servei, vaig poder primer plantejar a na Marina aquesta possibilitat, i valorant el seu suport immediat, em vaig decidir a fer la sol·licitud directament a la direcció del servei. El director, havent escoltant, la meva petició i les nostres argumentacions a favor de la nova iniciativa va donar el seu vist-i-plau per al suport de Campus Extens al projecte a la Seu d’Eivissa.

Va ser en la conversació que vaig tenir amb ell sobre el tema, tanmateix, quan varen sortir algunes qüestions que em semblen molt interessants de comentar i deixar constància aquí perquè m’han fet pensar més en les característiques de la Seu i en les possibilitats d’un projecte similar en contextos diferents. Els seus dubtes venien de la seva visió àmplia de la Universitat com a institució, i del coneixement que té com a director dels recursos amb què compta aquest servei, humans i materials, per atendre les necessitats de professorat i alumnat. Ell qüestionava que si aquesta proposta es pogués generalitzar, i a Palma, es realitzessin iniciatives similars, Campus Extens no podria atendre a tothom i que per tant, la resposta a una demanda en particular, normalment, s’estudia més àmpliament, per si hi ha demandes posteriors similars, que puguin ser ateses de la mateix manera.

Entenc perfectament aquest dubte del director i trob que em va ajudar a veure millor la particularitat del projecte d’eportafolis a la Seu d’Eivissa. En el fons, en aquest projecte, treballant amb l’alumnat d’una manera personalitzada, estam intentant senzillament, de fer del petit tamany de la Seu una característica avantatjosa i no una característica negativa. En sembla que tot el projecte en general, és més susceptible d’implementar-se en grups reduïts per l’atenció individualitzada i el seguiment de la feina així com el seguiment de l’aprenentatge tècnic, que no en grups grossos on aquesta atenció tan específica per a cada moment pot arribar a ser un problema de difícil gestió o al menys, que necessita d’una quantitat de recursos humans i materials difícils d’obtenir. Entenc, doncs, que Campus Extens també ha entès la peculiaritat d’un projecte que de moment, només s’implementa en un context molt reduït.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada