dimarts, 13 de març de 2012

Eportafoli com a TFG


Ara que ja he fet la presentació de l’eportafoli com a Treball de Fi de Grau ja puc escriure sobre la proposta al diari i les primeres impressions. El passat novembre vaig fer lliurament al Degà de la Facultat d’Educació, Dr. Josep Lluís Oliver, la meva proposta de treball de portafoli electrònic com a Treball de Fi de Grau.
La proposta encara no està oficial ni definitivament aprovada, però sembla, segons m’ha comentat el propi Degà en nombroses ocasions, que no hi haurà massa problemes perquè s’aprovi donada la idoneïtat del projecte amb el que estableix el pla d’estudis oficial per aquest treball final dels estudis. A més, també es dóna la feliç casualitat que l’equip de Deganat està treballant amb un projecte d’innovació que inclou un disseny de vàries propostes a escollir-ne una per l’alumnat com a Treball de Fi de Grau. Per tant, encara amb més motiu, sembla que no hi ha d’haver problemes perquè la meva proposta sigui inclosa com una proposta més dins tot el ventall de propostes que es faran de de la Facultat d’Educació.
El Treball de fi de Grau és de sis crèdits, com qualsevol altra assignatura, i la nostra proposta es vertebra en dos apartats, de tres crèdits cada un. Es tracta de què un cinquanta per cent de la nota correspongui al portafoli d’aprenentatge, el que de procés, que l’alumnat ha anat fent, progressivament durant tots els estudis. Els alumnes que han fet més dels mínims en cada assignatura, i que per tant, han fet una feina que no ha estat avaluada, així com la que s’ha fet des del marc de la tutoria, són recompensats en l’avaluació d’un cinquanta per cent de la nota total del TFG. L’altra cinquanta per cent correspon al portafoli de presentació que ha de realitzar i defensar l’alumnat davant el seu Tribunal de Treball de Fi de Grau. Aquest portafoli ha de ser la presentació de l’aprenentatge que ha fet l’alumne durant el seus quatre anys de formació docent inicial. I tot i que com sempre, el portafoli és una eina al servei de l’aprenent, qui és el propietari i qui decideix què i com ho presenta, també hem fet una proposta d’apartats d’aquest portafoli que serveixi de guia. Per tant, aquest portafoli de presentació, i que haurà de ser avaluat pel Tribunal corresponent, està compost dels següents apartats:
- Dades personals de l’alumnat. En aquest apartat l’alumnat haurà de posar totes les seves dades personals així com l’enllaç i descripció del seu portafoli de procés.
- Presentació. En aquest apartat, l’alumnat s’haurà de presentar com a estudiant, mostrant la seva evolució, des dels inicis de la seva formació universitària fins al moment del TFG, així com haurà de presentar també la seva tasca en torn a l’eportafoli d’estudis, en les seves dos vessants, el cronològic, d’aprenentatge durant el procés i el de l’avaluació final o de presentació.
- Presentació de les competències professionals assolides. El pla d’estudis estructura les competències professionals que ha d’assolir l’alumnat en tres grans grups: competències... , competències científico-acadèmiques i competències... En aquest apartat, l’alumnat mostrarà i relacionarà treballs realitzats durant el procés que demostren l’assoliment de les competències. Es tracta de fer una reflexió global, retrospectiva, que relaciona aprenentatge i mostra profunditat del coneixement.
- Conclusió. En aquest apartat l’alumnat haurà de poder analitzar l’assoliment dels objectius plantejats, i les noves línies d’aprenentatge que obre per a la seva formació permanent. Tal vegada, també seria idoni, fins i tot, que l’alumnat ja obri i presenti el seu nou espai que l’acompanyarà en el seu desenvolupament professional.
Aquesta proposta inclou també les rúbriques que hem dissenyat per a l’avaluació de les dos fases del portafoli, el de procés i el de presentació. Una d’elles, en el moment de l’enviament de la proposta, encara estava com a esborrany, per tant, serà necessari que faci un enviament definitiu de tot el projecte.
Com li vaig dir al mateix degà, els meus càlculs són que pocs alumnes d’aquesta primera promoció podran escollir aquesta opció donada l’escassa feina durant el procés que la majoria han fet. Realment, és en part comprensible que una gran majoria de l’alumnat no hagi anat més enllà dels mínims amb la incertesa en què havien de treballar-hi i esforçar-s’hi. Només una minoria, amb prou motivació per fer més enllà dels mínims, i proum compromís amb el seu aprenentatge i futura tasca docent, ha fet a aquestes altures, prou feina com per poder considerar seriosament aquesta opció del portafoli com a Treball de Fi de Grau.
I la sessió de presentació de la proposta a l’alumnat, va ser en el tercer grup la més conflictiva, una vegada més. No podia ni explicar, enseguida em sortien amb preguntes sobre dubtes que realment, tenia previst anar resolvent, com per exemple, la qüestió de la temporalització. L’alumne que ara per ara encara no té prou actualitzat el seu eportafoli de procés, pot fer-ho encara tot i que sigui a destemps? Jo crec que sí perquè com que han estat la primera promoció, i han treballat amb molta incertesa és evident, que han de tenir mesures compensatòries, per exemple. Què es prioritzarà la quantitat de les evidències documentades o la seva qualitat? Aquí va estar el gran debat, però això és com tot: què és millor un treball de cent pàgines dolentes o cinquanta de bones? Per mi, la resposta és evident. El que no vaig tenir temps de raonar bé és que per avaluar-ho, i equilibrar quantitat i qualitat, hi ha les rúbriques.
Una alumna va arribar a dir: “es injusto” Però per sort, ja hi ha alumnes que entenen el projecte i li varen argumentar, molt bé a més, que ni és injust ni és obligatori, i que és una opció que l’alumnat podrà escollir o no. Serà en funció de cadascú, la feina feta, i les motivacions per al semestre en concret en què es realitzi, que realment haurà de decidir la millor opció.
Però el que més em va sorprendre és algun comentari que es va fer en la línia que l’alumnat que el faci tendrà una avaluació més favorable. I això em va soprendre moltíssim perquè a mi realment, el que més em preocupa és que el tribunal que avaluï els projectes no valori la gran feina que hi ha darrera l’eportafoli, d’eines, de reflexions, de feina dia a dia i de la presentació final. Vaja, que jo estic molt preocupada per justament, tot el contrari de que em varen dir a la reunió, una opció que ni tan sols havia contemplat. I per cert, les alumnes que crec que es plantegen adherir-se a aquesta opció, també es varen quedar sopreses del comentari perquè tenen la mateixa por que jo.
La reunió amb el grup de primer, tampoc va estar exempt de polèmica, perquè lògicament, una part del grup no està tan avançada com el grup que ha fet Didàctica. De totes maneres, una vegada explicada la idea, com pareix la seva tònica, ja va haver impressions prou positives. Haurem de veure com evoluciona el tema en aquest grup, ja que és el primer que comença amb el disseny del projecte bastant tancat.
Seguiré pendent de com es desenvolupa aquesta part del meu projecte d’eportafoli d’estudis, que encara que no sigui part estricta ja de la meva tesi doctoral, la veritat que està essent una de les que més em preocupa. Si consider que finalment, hi hagi alumnes que triïn aquesta opció, serà el portafoli una bona eina al servei del l’aprenet? Els servirà per poder mostrar i presentar el seu aprenentatge? Entendrà el Tribunal la magnitud de l’esforç d’aquest alumnat que ha triat aquesta opció? Valorarà la feina feta? Només pensar que alguna d’aquestes preguntes pgui tenir una resposta negativa, em lleva el són de tres mesos. De moment, com sempre, intentaré seguir treballant tant com pugui perquè al final, els resultats per l’alumnat que tanta feina ha fet, siguin els que realment, es mereixin.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada