dimarts, 31 d’agost de 2010

Impressions del primer curs

Avui que estam a darrer de mes vull fer una breu referència a l’anàlisi que he fet de l’experiència d’aquest primer any del projecte. La veritat que més o menys, he aconseguit els objectius que m’havia marcat de fer el buidatge d’enquestes d’alumnes, fer recompte de la seva activitat i en conseqüència, poder fer una primera valoració sobre les dades objectives que tenim.


En definitiva, i com fa temps que veia, d’aquest primer any puc estar moderadament satisfeta, no hem arribat tant lluny com un voldria però al menys, hem partit i el camí està prou iniciat com per pensar que l’any que ve, seguirem fent noves passes.


Com em va dir el profesor de la Universitat de Cantàbria, Ángel Hernández, en la reunió que vàrem tenir a primers d’aquest mateix mes de seguiment del projecte –ell va ser qui l’any passat per aquest mateix temps, em va assessorar en la redacció del projecte- aquest curs ha suposat un “inici raonable”, “sense tirar coets” però de nou, supos que prou digne com per seguir amb alegria i contents.


En l’informe que he realitzat he comentat els següents punts positius, que ara enumer aquí breument:


- els alumnes han començat amb molt poques excepcions, els primers blocs del seu e-portafoli. La majoria tenen l’esquelet construït tot i que encara, de moment, només es pot considerar això, un esquelet en el qual encara falta molt per profunditzar.

- Els alumnes han començat a ampliar les eines digitals del seu PLE

- Alguns alumnes valoren ja especialment el poder de les TIC per aprendre

- Alguns alumnes, pocs, han fet més dels mínims que es demanava en el projecte i han demostrat una poderosa motivació intrínseca sense dubte, molt important per canviar l’actitud i començar a aprendre d’una altra manera.

Desafortunadament, no tot ha estat positiu i de la part més negativa del projecte podem destacar el següent:

- els avenços aconseguits no són generalitzables a tot el grup. El seguiment de la tasca ha estat molt irregular i no tots els alumnes han treballat el portafoli electrònic de manera constant en els dos semestres del curs.

- De la mateixa manera, el nivell d’aprofundiment tampoc ha estat el desitjat. Totes les tasques realitzades s’han assolit a nivell inicial i pocs alumnes han aprofundit per seguir aprenent només pel gust d’aprendre.

- Hi ha alumnes, que fins i tot essent de la generació digital, han afirmat rotundament no haver gaudit de construir un espai virtual propi.


Precisament, a partir d’aquest darrer punt, el projecte pretén indagar en el concepte del nadiu digital i si es pot generalitzar el concepte a tota la població en aquesta edat només pel senzill fet de ser-ho. De moment, els indicisi ens porten a dubtar de la validesa d’aquesta generalització.


A més, durant el curs, el projecte ha anat agafant forma i així com hi hem anat profunditzant, hem apreciat que l’abast de l’experiència va més enllà de la realització d’un portafoli electrònic, i pretenem a més, l’ampliació del PLE de l’alumne cap a noves eines de la Web 2.0 que promoguin l’aprenentatge.


De fet, la finalitat del projecte és què els alumnes visquin una experiència d’aprenentatge amb les TIC integrades, de manera, que com a futurs mestres novells que molt aviat seran, tenguin exemples, precedents als que poder remetre’s a l’hora d’integrar-les en la seva docència.


Volem promoure així el perfil del professor en xarxa, segons el model d’Alec Couros (2006) com a perfil de docent compromes en la millora de l’educació. I per tant, per suposat, ja des de la Universitat, volem promoure en conseqüència el perfil de l’estudiant en xarxa, com el model del Drexler (2010). Suposam que un alumne que utlitiza les eines que ja usa per l’oci, veurà potenciat el seu aprenentatge si les usa per aprendre també.


Com es veu, aquest projecte és un projecte d’un grup d’aprenents, els alumnes i jo mateixa, i per això, després de tot el que hem après durant el curs, es pot observar com poc a poc, hem anat perfilant, entre tots, el projecte i el seu abast.


Esperem que el proper curs tirem endavant amb l’experiència, aprofunidm amb els aspectes positius i milloram els negatius.


Amb aquesta imatge de Wordle podem veure els conceptes més repetits a l’autoavaluació que han fet els alumnes. La veritat que ha quedat prou significativa perquè es veuen paraules relacionades amb la motivació i la satisfacció així com a la vegada, se'n veuen d'altres que donoten preocupació pel temps o les habilitats.Wordle: valoració projecte 3


Wordle: Valoració Primer any projecte